HOME

De bouw-, installatie- & vastgoedsector rationaliseert en professionaliseert in hoog tempo. Marketing en Human Resource Management (personeels-beleid) krijgen daardoor steeds meer aandacht.


Hoewel de economie zich momenteel in zwaar weer bevindt en ook de bouw-sector nog een paar moeilijke jaren tegemoet gaat, zal de beroepsbevolking op de langere termijn afnemen door de beperkte instroom en de grote uitstroom vanwege de vergrijzing. Daarnaast wordt het bouwproces steeds complexer, waardoor het gevraagde kennisniveau steeds hoger komt te liggen.


De bouwsector zal er dan ook alles aan moeten doen om zich als aantrekkelijke werkgever te presenteren om gekwalificeerd en talentvol personeel aan te trekken. Om de vraag naar personeel kwalitatief Ún kwantitatief te vervullen is aandacht voor HRM absoluut noodzakelijk.