HOME

Subsidie mogelijkheid


Subsidie voor BouwHRM

De vergrijzing zet door en het marktaanbod van medewerkers veranderd in rap tempo. Langer kunnen doorwerken op een duurzame wijze is belangrijk, een gezonde werksituatie is daarbij vereist. De ESF subsidie door het ministerie van sociale zaken opgezet, waarbij duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal staat. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Deze subsidie is gericht op thema’s zoals:

De regeling is bestemd voor werkgevers die met dit thema aan de slag willen en hiervoor externe deskundigheid willen inhuren. De regeling bestaat uit 50 % subsidie voor externe deskundigheid die wordt ingehuurd. Het minimale subsidiebedrag is 6000 euro en het maximale subsidiebedrag is 10.000 euro wordt. Alleen werkgevers kunnen dit aanvragen.

In de BouwHRM propositie worden met name de onderwerpen a, e aangepakt maar ook b, c, d en f kunnen hier onderdeel van zijn. Wij kunnen u helpen met het doen van een aanvraag voor de ESF-subsidie. Belangrijk is dat u echt de motivatie hebt om aan bovenstaande thema’s invulling te gaan geven.

Voorbeeld case:

Stel u bent bezig om de medewerkers meer te motiveren en te betrekken. U heeft daar van uw directie een bedrag van 15.000 euro voor gekregen. U dient een voorstel in bij ESF dat u met BouwHRM aan de slag wilt. U vraagt een bedrag van 10.000 euro ESF-subsidie aan door een project van 20.000 euro in te dienen. U krijgt de subsidie toegewezen en gaat aan de slag met bv de bouwHRM diensverlening voor een bedrag van 12.500 euro. Aan het einde van een jaar dient u de afrekeningen (met korte rapportage in) en u krijgt 6250 euro (50 %) overgemaakt. Vervolgens heeft u nog 8.500 euro over om te investeren in prioriteiten. Zie voor meer informatie op de volgende website: https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020